e-posta: muhasebe@cigdemyilmaz.com tr

Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Çiğdem Yılmaz

 

, E-Bildirge Şifrelerinin Internet Ortamında Verilmesi

SGK DUYURUSU, E-Bildirge Şifrelerinin Internet Ortamında Verilmesi

 TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı 64399925/70299/1053077                                        19/02/2016

Konu E-Bildirge Şifrelerinin Internet Ortamında Verilmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı çalıştırılan işyerine ilişkin yükümlülüklerin internet üzerinden yerine getirilebilmesi bakımından tescil edilen/ edilecek işyerlerine e-bildirge şifresi verilmektedir

Devamını oku...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)

 Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

24 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29572

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 459)

Devamını oku...

2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama

2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığıi ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TICARI DEFTERLERE ILISKIN TEBLIGE ve TTK da 6455 Sayılıi Kanun ile yapılan değişlik ile Kapanış Onayı hakkındaki bilgiler asağıda belirtilmiştir.2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi

TICARET SICIL TASDIKNAMESI ALMA ZORUNLULUGU:

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında  TTK ’ nun  64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16'nci maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TICARET SICILI TASDIKNAMESI” Noterlere ibraz edilecektir.

Devamını oku...

Copyright © 2021 Çiğdem YILMAZ.
Design By A.Dikme